Werkgevers opgelet: voorkom boetes door het doen van een verzuimmelding bij het UWV!

Werkgevers opgelet: voorkom boetes door het doen van een verzuimmelding bij het UWV!

In de Nederlandse Ziektewet, waar wij al eerder over hebben geblogd, zijn verschillende meldingsplichten voor werkgevers opgenomen. Zo dient de werkgever bijvoorbeeld (op grond van artikel 38 Ziektewet) het UWV te benaderen als het dienstverband van een werknemer eindigt maar de werknemer nog ziek is (en dus ziek uit dienst gaat). Werkgevers opgelet: voorkom boetes […] Lees verder
Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement

Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement

De Rechtbank Amsterdam moest recentelijk oordelen over een gegeven ontslag op staande voet voor een medewerker die een pak Optimel (drink yoghurt) had meegenomen van werk. De werkgever vond dit absoluut niet kunnen en ontsloeg de medewerker op staande voet. De medewerker was het hier niet mee eens en de kantonrechter in Amsterdam moest eraan […] Lees verder
HvJ: werkgevers mogen hoofddoeken verbieden

HvJ: werkgevers mogen hoofddoeken verbieden

Op 14 maart jl. heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat een werkgever een werknemer mag verbieden om een hoofddoek te dragen op werk. Volgens het HvJ mag een werkgever namelijk van een werknemer verlangen dat hij of zij zich neutraal kleedt. HvJ: werkgevers mogen hoofddoeken verbieden Op grond van deze uitspraak mag […] Lees verder
Loondoorbetaling tijdens ziekte

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Op grond van de wet zijn werkgevers verplicht om het loon van hun werknemers gedurende de eerste twee jaren van ziekte/arbeidsongeschiktheid door te betalen (artikel 7:629 BW). Volgens de wet moet de werkgever minimaal 70% van het loon doorbetalen tijdens deze periode. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moet de werkgever het loon overigens doorbetalen zolang […] Lees verder
Onrechtmatige daad en escape room

Onrechtmatige daad en escape room

Zoals wij al eerder hebben geblogd, is de onrechtmatige daad in ons wetboek – meer specifiek in artikel 6:162 BW – vastgelegd. Dit artikel (lid 1) luidt als volgt: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. De […] Lees verder
Bedrijfsruimten in het huurrecht

Bedrijfsruimten in het huurrecht

In een blog uit 2013 zijn wij al kort ingegaan op de verschillende soorten bedrijfsruimten in het huurrecht. In deze blog zullen wij specifiek stilstaan bij het verschil tussen de verschillende soorten bedrijfsruimte en met name bij de discussie over de kwalificatie van bedrijfsruimten. Er is namelijk een groot verschil tussen een zogenoemde “230a” en […] Lees verder
Internationale handel: let op de Incoterms

Internationale handel: let op de Incoterms

Incoterms zijn internationale (standaard) afspraken over het transport en de levering van goederen bij internationale handel. Het gaat hierbij om een verdeling van rechten en plichten van de koper en de verkoper op het gebied van onder meer vervoer, risico en verzekeringen. De eerste Incoterms dateren al van het jaar 1936, maar deze zijn in de […] Lees verder
Hoogste billijke vergoeding tot nu toe!

Hoogste billijke vergoeding tot nu toe!

Sinds de invoering van de WWZ is de billijke vergoeding een van de onderwerpen van gesprek. De vraag onder welke omstandigheden deze vergoeding wordt toegekend is erg casuïstisch en als het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever door de rechter wordt vastgesteld is het vervolgens de vraag wat in de gegeven situatie als een billijk […] Lees verder
Rechtsvormen

Rechtsvormen

Wij hebben al vaker geblogd over de verschillende rechtsvormen van ondernemingen. In deze blog zullen wij de meest voorkomende rechtsvormen in één handige blog toelichten. Wij beperken ons tot de hoofdlijnen en gaan dus niet de juridische diepte in. Hiernaast komen de stichting, vereniging en coöperatie komen in een volgende blog aan de orde. Veel […] Lees verder
Werkgevers opgelet: compensatie transitievergoeding wegens langdurige ziekte ligt in het verschiet

Werkgevers opgelet: compensatie transitievergoeding wegens langdurige ziekte ligt in het verschiet

Wij hebben al vaker geblogd over de zogenoemde “slapende dienstverbanden”. Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn bij hun werkgever, recht op de zogenoemde transitievergoeding. Dit geldt ook voor langdurig zieke werknemers (langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt). (Mede) Om onder de transitievergoeding uit te komen maken werkgevers gebruik […] Lees verder
Werknemer vindt op werk een groot geldbedrag. Wie wordt de eigenaar: de werknemer of de werkgever?

Werknemer vindt op werk een groot geldbedrag. Wie wordt de eigenaar: de werknemer of de werkgever?

Een werknemer vindt een groot geldbedrag van ruim € 15.000,- op zijn werk. Zijn werkgever vordert echter afgifte van het geldbedrag omdat hij vindt dat hij de rechtmatige eigenaar daarvan is. De vraag is wie de eigenaar wordt van het geldbedrag: de werknemer of de werkgever? Werknemer vindt op werk een groot geldbedrag. Wie wordt […] Lees verder
Publicatie over de “veertiendagenbrief” bij consumenten incasso’s

Publicatie over de “veertiendagenbrief” bij consumenten incasso’s

In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten heeft Daniel Burgers een publicatie geschreven over een recent arrest van de Hoge Raad over de “veertiendagenbrief” bij consumenten incasso’s. U kunt deze publicatie lezen door te klikken op de volgende link: Publicatie incassokosten   Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres: […] Lees verder
Datalekken: één jaar verder

Datalekken: één jaar verder

Op 25 augustus jl. hebben wij een blog geschreven over het onderwerp datalekken en hebben wij u geïnformeerd over het aanpassen van uw arbeidsovereenkomst. U kunt deze blog via de volgende link nalezen: datalekken. Datalekken: één jaar verder Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Vandaag heeft de […] Lees verder
Kerstborrel, drank en misdragen. Ontslag op staande voet?

Kerstborrel, drank en misdragen. Ontslag op staande voet?

Over het onderwerp ontslag op staande voet bloggen wij regelmatig. Een ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Echter, omdat het ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen heeft voor een werknemer, heeft de wetgever bepaald dat […] Lees verder
Meest gelezen blogs van 2016

Meest gelezen blogs van 2016

Hieronder verstrekken wij een overzicht van de meest gelezen blogs van 2016. Heeft u daar vragen over, dan horen wij dat graag van u. Veel leesplezier toegewenst! Meest gelezen juridische blogs van 2016 Datalek en aanpassen van arbeidsovereenkomsten Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Op grond van […] Lees verder
Schadevergoeding: hoe bereken je schade?

Schadevergoeding: hoe bereken je schade?

Iemand die een ander schade berokkent en daarvoor aansprakelijk is, is op grond van de wet (BW) gehouden om deze schade te vergoeden. Deze blog gaat niet in op de aansprakelijkheidsgrond voor het verhalen van schade, maar op de berekening van de (civiele) schade. Er zijn namelijk verschillende manieren om schade te berekenen. Wat is […] Lees verder
ZZP’ers: modelovereenkomsten en de wet DBA

ZZP’ers: modelovereenkomsten en de wet DBA

Wij hebben al eerder geblogd over de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) en de modelovereenkomsten voor ZZP’ers en opdrachtgevers. Zoals bij de meesten inmiddels bekend is, bestaat er in de praktijk veel onduidelijkheid over deze nieuwe wet. Na veel kritiek is deze wet thans uitgesteld tot 2018. In deze blog zullen wij hier nader op […] Lees verder
Publicatie: “over het (niet) doorlopen van contractueel overeengekomen rente tijdens het schuldeisersverzuim”

Publicatie: “over het (niet) doorlopen van contractueel overeengekomen rente tijdens het schuldeisersverzuim”

In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten heeft Daniel Burgers een publicatie geschreven over het onderwerp schuldeisersverzuim en contractuele rente. U kunt deze publicatie lezen door te klikken op de volgende link: Publicatie Legal8 Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres: Legal8 info@legal8.nl 25-11-2016 Lees verder
Contractenrecht: een beroep op onvoorziene omstandigheden?

Contractenrecht: een beroep op onvoorziene omstandigheden?

In het Nederlandse contractenrecht geldt het uitgangspunt dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden. Dit wordt in juristenland ook wel aangeduid met de Latijnse uitdrukking “pacta sunt servanda”. Maar naast hetgeen is overeengekomen, zijn ook de eisen van de redelijkheid en billijkheid van belang bij het nakomen en bij de uitleg van overeenkomsten. Hiernaast kan […] Lees verder
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar

In de nieuwe ketenregeling kunnen binnen een periode van twee jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De vraag rijst of je als werkgever ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aangaan van langer dan twee jaar zonder dat deze voor onbepaalde tijd gaat gelden. […] Lees verder
Ontslag wegens drugsverslaving?

Ontslag wegens drugsverslaving?

Bij de kantonrechter in Utrecht speelde recentelijk het volgende. Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers wegens een drugsverslaving. De werknemer verweert zich en stelt dat het opzegverbod tijdens ziekte aan ontbinding in de weg staat. Hoe oordeelde de kantonrechter? Ontslag wegens drugsverslaving? De werknemer in kwestie is drugsverslaafd. Dat […] Lees verder
Ontslag leraar vanwege extreemrechtse uitspraken. Terecht?

Ontslag leraar vanwege extreemrechtse uitspraken. Terecht?

Deze recente zaak gaat over een geschiedenisleraar die op internet nogal extreemrechtse uitspraken deed (in zijn privétijd). Deze uitlatingen waren behoorlijk respectloos en soms ook gewelddadig. De school kon dit niet accepteren en wilde van de leraar af. Hoe is dit afgelopen? Ontslag leraar vanwege extreemrechtse uitspraken. Terecht? Zoals gesteld wilde de werkgever (de school) […] Lees verder
Tijdelijke bedrijfssluiting: loondoorbetaling een risico voor werkgever of werknemer?

Tijdelijke bedrijfssluiting: loondoorbetaling een risico voor werkgever of werknemer?

Als een onderneming gedurende enige tijd (noodgedwongen) zijn deuren moet sluiten, dan rijst de vraag of de werknemers hun loon nog wel doorbetaald krijgen, ondanks het feit dat zij in deze periode geen werk verrichten. In deze blog zullen wij hier nader op ingaan en zullen wij eveneens een recent vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland […] Lees verder
Ontslag: afwijken van het afspiegelingsbeginsel?

Ontslag: afwijken van het afspiegelingsbeginsel?

Je mag als werkgever niet zomaar afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Afwijken mag slechts in een paar geregelde gevallen. In dit artikel zullen wij hier nader op ingaan. Afspiegelingsbeginsel Indien er bij een reorganisatie arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, dan is het zogenoemde “afspiegelingsbeginsel” van toepassing. De werkgever dient bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen namelijk […] Lees verder
Aandeelhoudersgeschillen: ruzie tussen aandeelhouders?

Aandeelhoudersgeschillen: ruzie tussen aandeelhouders?

Ruzies tussen aandeelhouders kunnen leiden tot onwerkbare verhoudingen binnen een onderneming. Dit kan weer gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming, hetgeen zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. In een 50/50 verhouding kan een aandeelhoudersgeschil zelfs de hele onderneming plat leggen (een zogenoemde “patstelling”). Omdat dergelijke ruzies kunnen leiden tot (grote) schade, kan het […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme