Matiging boete bij schending concurrentiebeding?

Matiging boete bij schending concurrentiebeding?

In een recente zaak die bij de Rechtbank Noord-Holland locatie Zaanstad speelde, ging het met name om de vraag of een werknemer in strijd heeft gehandeld met het concurrentiebeding en of hij moet worden veroordeeld tot betaling van een (relatief) hoge contractuele boete. In deze blog wordt de uitspraak toegelicht. Boete wegens schending concurrentiebeding Als […] Lees verder
De comparitie van partijen

De comparitie van partijen

Nadat de gedaagde partij zijn conclusie van antwoord heeft ingediend, zal de rechter een verschijning van partijen bevelen (een comparitie van antwoord), tenzij de rechter van mening is dat een zaak daarvoor niet geschikt is. Dat laatste komt overigens niet zo vaak voor. De partijen moeten dan, doorgaans een dagdeel, daadwerkelijk naar de rechtbank toe. […] Lees verder
Te warm om te werken?

Te warm om te werken?

In het verleden hebben wij verschillende blogs geschreven over het werken in warm/heet weer. In deze blogs zijn wij onder andere ingegaan op de wettelijke regels hiervoor en op de vraag wanneer het echt te heet is om te werken. Aangezien het al wekenlang warm weer is en het nu echt tropisch heet is geworden […] Lees verder
Het nieuwe arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020

Het nieuwe arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (het nieuwe arbeidsrecht) aangenomen. Deze wet bevat kort gezegd verschillende maatregelen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst (onbepaalde tijd) te nemen. Hiernaast kan deze wet gezien worden als een reparatie van de huidige WWZ: veel ‘gebreken’ […] Lees verder
Vertegenwoordiging en gerechtvaardigd vertrouwen op de Kribbebijter-maatstaf

Vertegenwoordiging en gerechtvaardigd vertrouwen op de Kribbebijter-maatstaf

Een bestuurder is op grond van de wet bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Daarom geeft het volgens de Hoge Raad blijk van een onjuiste rechtsopvatting of is het oordeel onvoldoende gemotiveerd, als het hof heeft geoordeeld dat de bestuurder niet bevoegd was de vennootschap te vertegenwoordigen nu geen sprake was van aan de vennootschap toerekenbare […] Lees verder
Onverwijlde mededeling van ontslag op staande voet: de recente rechtspraak

Onverwijlde mededeling van ontslag op staande voet: de recente rechtspraak

Een ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang: er wordt geen opzegtermijn in acht genomen. Ook hoeft er voor een ontslag op staande voet geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of aan de kantonrechter. Echter, omdat het ontslag op staande voet zeer verstrekkende gevolgen voor […] Lees verder
Ontslag op staande voet na grove belediging van werkgever?

Ontslag op staande voet na grove belediging van werkgever?

Zoals wij eerder hebben geblogd, is een ontslag op staande voet in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Ook hoeft er voor een ontslag op staande voet geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of de kantonrechter. Echter, omdat het […] Lees verder
Slapend dienstverband nog mogelijk? De Hoge Raad is aan zet.

Slapend dienstverband nog mogelijk? De Hoge Raad is aan zet.

Inmiddels ruim drie jaar geleden, hebben wij uitgebreid geblogd over het onderwerp “slapende dienstverbanden”. Bij een slapend dienstverband houdt de werkgever de werknemer na twee jaar ziekte in dienst om op die manier geen (hoge) transitievergoeding te hoeven betalen. Na twee jaar vervalt de loondoorbetalingsverplichting en heeft de werkgever geen kosten meer betreffende deze zieke […] Lees verder
Werknemers laten testen op alcohol of drugs? Dat mag slechts bij wettelijke regeling

Werknemers laten testen op alcohol of drugs? Dat mag slechts bij wettelijke regeling

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs haar visie gepubliceerd over het testen van werknemers op alcohol, drugs of geneesmiddelen. De AP stelt dat werknemers tijdens werktijd alleen op het gebruik van op alcohol, drugs of geneesmiddelen getest mogen worden als daar specifieke wetgeving voor is. Voert een werkgever een dergelijk test uit zonder dat daar […] Lees verder
Hoger beroep in rechtszaak Miljoenenjacht: hoe loopt het af voor de deelnemer die ‘per ongeluk’ op de rode knop drukte?

Hoger beroep in rechtszaak Miljoenenjacht: hoe loopt het af voor de deelnemer die ‘per ongeluk’ op de rode knop drukte?

Het is inmiddels een aantal jaar geleden, maar veel mensen kunnen het zich nog goed herinneren. In 2013 drukte een deelnemer van het televisieprogramma Miljoenenjacht tijdens het spel op de ‘rode knop’ en accepteerde daarmee een bod van de bank van € 125.000,-, terwijl hij er op dat moment toch aardig goed voor stond om […] Lees verder
Reorganisatie: wanneer is sprake van uitwisselbare functies?

Reorganisatie: wanneer is sprake van uitwisselbare functies?

Wij hebben vaker geblogd over het onderwerp reorganisaties. Zo hebben wij op 13 juni 2017 een uitgebreide blog gepubliceerd over het reorganiseren bij meerdere bedrijfsvestigingen (‘hoe’ wordt het begrip bedrijfsvestiging uitgelegd?) en op 23 september 2016 over het zogenoemde afspiegelingsbeginsel (met name wanneer men kan afwijken van dit afspiegelingsbeginsel). Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet […] Lees verder
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst: de “e-grond” (verwijtbaar handelen of nalaten) en de huidige stand van zaken

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst: de “e-grond” (verwijtbaar handelen of nalaten) en de huidige stand van zaken

Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), inmiddels een aantal jaar in werking, is een gesloten stelsel van ontslaggronden geïntroduceerd. In deze blog zoomen wij in op de zogenoemde “e-grond” voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarmee wordt bedoeld “verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer”. De e-grond is één van de acht limitatieve wettelijke ontslaggronden […] Lees verder
Arbeidsrecht: geen uitbreiding proeftijd?

Arbeidsrecht: geen uitbreiding proeftijd?

Proeftijd Begin april 2018 heeft de regering het ontwerp voor de zogenoemde “Wet Arbeidsmarkt in Balans” (WAB) openbaar gemaakt. Het doel van de WAB is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen en daarmee dus een balans vinden tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten. De vraag is natuurlijk of […] Lees verder
Loonstop of loonopschorting: maakt het verschil? Ja, zeker!

Loonstop of loonopschorting: maakt het verschil? Ja, zeker!

Loonstop of loonopschorting: maakt het verschil? Ja, zeker! In de praktijk blijkt dat werkgevers de arbeidsrechtelijke begrippen loonstop en loonopschorting nog wel eens door elkaar halen. Dat een dergelijke vergissing voor werkgevers tot vervelende gevolgen kan leiden, zal blijken uit deze blog over loon stopzetten en loon opschorten. Loonstop of loonopschorting: maakt het verschil? Ja, […] Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens controleert bedrijven op verwerkersovereenkomsten

Autoriteit Persoonsgegevens controleert bedrijven op verwerkersovereenkomsten

Autoriteit Persoonsgegevens controleert bedrijven op verwerkersovereenkomsten Zoals u inmiddels bekend is, is met ingang van 25 mei 2018 de AVG (de Europese Privacywet) van kracht gegaan. Hier hebben wij meerdere blogs aan besteed. In deze blog gaan wij in op een specifiek onderdeel van de AVG waar veel ondernemingen in de praktijk mee worstelen: de […] Lees verder
Nieuwe publicatie: over bewijsbeslag, bedrijfsgeheimen en voldoende aannemelijkheid in civiele zaken

Nieuwe publicatie: over bewijsbeslag, bedrijfsgeheimen en voldoende aannemelijkheid in civiele zaken

In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten schreef mr. Daniel Burgers een artikel over bewijsbeslag in civiele zaken, U kunt de publicatie via de volgende link doorlezen: Kluwer Navigator Legal8 Bedrijfsjuristen en advocaten 08-01-2019 Lees verder
Privacy, AVG en het versturen van nieuwsbrieven

Privacy, AVG en het versturen van nieuwsbrieven

Zoals u inmiddels – vermoedelijk – bekend is, is met ingang van 25 mei 2018 de AVG (de Europese Privacywet) van kracht gegaan. Hier hebben wij meerdere blogs aan besteed. In deze blog gaan wij in op een specifiek onderdeel van de AVG waar veel ondernemingen mee te maken hebben: het versturen van nieuwbrieven en […] Lees verder
Meest gelezen blogs van 2018

Meest gelezen blogs van 2018

Hieronder kunt u de meest gelezen blogs van het afgelopen jaar nog eens doorlezen. Veel leesplezier toegewenst en doe er uw voordeel mee! De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In deze blog van 11 januari 2018 zijn wij ingegaan op het intreden van de AVG: de nieuwe Europese privacywet. De bescherming die door de AVG wordt […] Lees verder
Werkgevers opgelet: vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd!

Werkgevers opgelet: vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd!

Werkgevers opgelet: vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd! Veel werkgevers kennen het wel: een zogenoemde tijd-voor-tijd-regeling. Hierbij wordt meerwerk (extra uren boven het contractueel overeengekomen aantal uren, ofwel overwerk) gecompenseerd met betaalde vrije tijd. De WML (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, artikel 13a lid 2) wijzigt op 1 januari 2019 zodanig dat werkgevers per deze […] Lees verder
Incasso en beslagleggen: conservatoir beslag

Incasso en beslagleggen: conservatoir beslag

  Als schuldeiser kunt u betaling afdwingen via de rechter. Het is de meesten bekend dat het voeren van een gerechtelijke procedure best wat tijd in beslag kan en (doorgaans ook zal) nemen. In sommige situaties kan het gewenst zijn om conservatoir beslag te leggen op bezittingen van uw schuldenaar. In deze blog zullen wij […] Lees verder
Waardevermindering van aandelen en schadevergoeding: afgeleide schade. Hoe zit dit juridisch?

Waardevermindering van aandelen en schadevergoeding: afgeleide schade. Hoe zit dit juridisch?

Het juridische onderwerp van afgeleide schade gaat in de kern om de vraag of aandeelhouders van ondernemingen schadevergoeding kunnen vorderen van een derde die door een wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) of een onrechtmatige daad schade heeft toegebracht aan die onderneming, waardoor de aandelen in waarde zijn gedaald. Waardevermindering van aandelen is financieel gezien natuurlijk een vervelende […] Lees verder
Arbeidsrecht: alles over de vaststellingsovereenkomst (update)

Arbeidsrecht: alles over de vaststellingsovereenkomst (update)

Een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst (ook wel: VSO) is een schriftelijke overeenkomst waarin een werkgever en een werknemer in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst dient opgenomen te worden onder welke voorwaarden deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt. In een blog van medio 2016 zijn wij hier ook op […] Lees verder
Werkgevers opgelet: werken op zondag verplicht of niet?

Werkgevers opgelet: werken op zondag verplicht of niet?

Waar vroeger het verrichten van arbeid in het bedrijfsleven nagenoeg alleen op doordeweekse dagen plaatsvond, draait de economie in steeds meer sectoren 24 uur per dag en 7 dagen per week. Ondanks dat het werken op zaterdag al (tientallen) jaren maatschappelijk wordt geaccepteerd, is het werken op zondag vaak (nog) een discussiepunt, zowel op bedrijfs- […] Lees verder
Arbeidsrecht: de voordelen van een no-riskpolis (looncompensatie bij ziekte)

Arbeidsrecht: de voordelen van een no-riskpolis (looncompensatie bij ziekte)

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om het loon bij ziekte gedurende 104 weken door te betalen (althans ten minste 70% daarvan). Dat is nogal wat. In onze blog van 14 februari 2017  kunt u lezen dat de regelgeving in Nederland hiermee behoorlijk afwijkt van andere Europese landen. Een zieke werknemer kan een werkgever dus behoorlijk […] Lees verder
Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement (update)

Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement (update)

Wij kunnen het belang van een goed bedrijfsreglement niet vaak genoeg onder de aandacht brengen. Daarom schrijven wij nu opnieuw een blog over dit onderwerp in relatie tot ontslag op staande voet. In meerdere blogs hebben wij geschreven dat een goed bedrijfsreglement (heel) erg belangrijk is voor werkgevers, met name in situaties zoals een ontslag […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme