AVG: de meldplicht datalekken

AVG: de meldplicht datalekken

AVG: de meldplicht datalekken Zoals wij in meerdere blogs hebben vermeld, geldt sinds 2016 in Nederlands een wettelijke meldplicht bij datalekken. Onder de AVG (de nieuwe privacywet per eind mei jl.) is deze meldplicht bij datalekken blijven bestaan. Dit onderwerp is dus nog steeds actueel. In deze blog geven wij u een update over dit […] Lees verder
Werkgeversaansprakelijkheid voor woon-werkverkeer

Werkgeversaansprakelijkheid voor woon-werkverkeer

Werkgeversaansprakelijkheid voor woon-werkverkeer Veel werkgevers weten dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ongevallen die zich hebben voorgedaan op de werkplek. Wat werkgevers vaak niet weten is dat zij ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ongevallen die zich voordoen buiten de reguliere werktijd en/of buiten de werkplek. Bijvoorbeeld tijdens woon-werkverkeer van werknemers, bedrijfsfeestjes en zakenreizen. […] Lees verder
Hoge Raad: gedeeltelijke transitievergoeding bij minder werken

Hoge Raad: gedeeltelijke transitievergoeding bij minder werken

Hoge Raad: gedeeltelijke transitievergoeding bij minder werken Op 14 september jl. heeft de Hoge Raad een voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan door te oordelen dat een werknemer van wie het aantal arbeidsuren substantieel en structureel wordt verminderd, recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Gaat een werknemer dus minder werken, dan kan hij – onder […] Lees verder
Publicatie: over borgtochtovereenkomsten en ontbinding

Publicatie: over borgtochtovereenkomsten en ontbinding

In Bedrijfsjuridische Berichten, augustus 2018, nr. 25, schreef Daniel Burgers het artikel ‘over borgtochtovereenkomsten en ontbinding‘. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad ingaat op het onderwerp borgtochtovereenkomsten en specifiek met betrekking tot de vraag of deze overeenkomst ontbonden kan […] Lees verder
Het wettelijk garantiestelsel in een notendop

Het wettelijk garantiestelsel in een notendop

Het wettelijk garantiestelsel Iedereen heeft er wel eens mee te maken: garantie bij de aankoop van een product. Zowel in het zakelijke verkeer als bij consumenten worden dagelijks vele koopovereenkomsten gesloten. De Nederlandse wet geeft een gedegen waarborging voor de belangen van de koper. In de praktijk blijkt echter vaak dat men niet goed op […] Lees verder
Publicatie weekblad fiscaal recht. Civiele aansprakelijkheidsprocedures voor belastingen: de recente ontwikkelingen

Publicatie weekblad fiscaal recht. Civiele aansprakelijkheidsprocedures voor belastingen: de recente ontwikkelingen

Publicatie weekblad fiscaal recht In het Weekblad fiscaal recht schreef mr. Daniel Burgers een publicatie samen met mr. V.A. Burgers over civiele aansprakelijkheidsprocedures voor belastingen. In deze publicatie van 20 augustus 2018 wordt nader ingegaan op de rol van financiële adviseurs (met name met betrekking tot belastingadvies) en de belangen waarmee zij rekening moeten houden. […] Lees verder
Arbeidsrecht. Over de strijd tussen twee zienswijzen: een verworven recht (werknemer) of een vrijblijvend extraatje (werkgever)?

Arbeidsrecht. Over de strijd tussen twee zienswijzen: een verworven recht (werknemer) of een vrijblijvend extraatje (werkgever)?

Veel werkgevers zullen zich bekend voelen met de bovengenoemde vraag. Werkgevers verstrekken hun personeel vaak ‘extraatjes’ die niet uit de arbeidsovereenkomst volgen zoals een (jaarlijkse) bonus, een extra vrije dag bij een verhuizing of verjaardag of een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld een telefoon- of fitnessabonnement. In de praktijk zien werkgevers dergelijke vergoedingen regelmatig als vrijblijvende […] Lees verder
AVG: ondernemingen dienen rekening te houden met het inzagerecht

AVG: ondernemingen dienen rekening te houden met het inzagerecht

AVG: ondernemingen dienen rekening te houden met het inzagerecht Het zal inmiddels niemand meer ontgaan zijn: per 25 mei jl. is de AVG van kracht gegaan (de nieuwe Europese privacywetgeving). Onderdeel van de AVG is dat mensen organisaties mogen verzoeken of deze organisatie persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Mensen hebben het […] Lees verder
Arbeidsrecht: de internationale werknemer en de rechtskeuze

Arbeidsrecht: de internationale werknemer en de rechtskeuze

Veel Nederlandse werkgevers hebben alleen werknemers in dienst die binnen de landsgrenzen werken. Het zal u dan ook niet verbazen dat in die situaties het Nederlandse Recht van toepassing is. Dit kan anders zijn als u als werkgever te maken heeft met een werknemer die ook buiten de landsgrenzen arbeid verricht. Dan is de vraag […] Lees verder
Fout na paar weken gewerkt te hebben: ontslag op staande voet?

Fout na paar weken gewerkt te hebben: ontslag op staande voet?

In het verleden hebben wij al meerdere keren geblogd over het onderwerp ontslag op staande voet. Onlangs verscheen er een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag met het ontslag op staande voet als hoofdonderwerp, maar dan in een aparte variant: namelijk het ontslag op staande voet vanwege een beginnersfout. Het ontslag op staande voet werd […] Lees verder
Bewindvoerder aansprakelijk voor schade? Een bespreking van het arrest: ECLI:GHARL:2018:5791

Bewindvoerder aansprakelijk voor schade? Een bespreking van het arrest: ECLI:GHARL:2018:5791

In deze blog zullen wij een recent en relevant arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden toelichten. Het gaat in dit arrest om de aansprakelijkheid van een bewindvoerder. Mocht u hier vragen over hebben, dan vernemen wij deze vragen natuurlijk graag. Aansprakelijkheid bewindvoerder Zoals wij eerder geblogd hebben, is een bewindvoerder op grond van de wet (artikel […] Lees verder
Te warm om te werken?

Te warm om te werken?

In het verleden hebben wij verschillende blogs geschreven over het werken in warm/heet weer. In deze blogs zijn wij onder andere ingegaan op de wettelijke regels hiervoor en op de vraag wanneer het echt te heet is om te werken. Aangezien het al wekenlang warm weer is en het nu echt tropisch heet is geworden, […] Lees verder
Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat?

Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat?

Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat? Steeds meer jongeren die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt willen een onderneming starten. Door onder meer opkomende technologische ontwikkelingen ligt dit voor hen steeds vaker binnen handbereik. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een zogenaamd Youtube-kanaal of een carrière in […] Lees verder
Ondernemers opgelet: AVG en klachten

Ondernemers opgelet: AVG en klachten

Zoals bij de meesten inmiddels bekend zal zijn, is op 25 mei jl. de AVG van kracht gegaan. Kort gezegd zijn hiermee de privacyrechten van mensen versterkt en kan iedereen een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Inmiddels is dit ook al een behoorlijk aantal keren gebeurd. In deze blog volgt een update over […] Lees verder
Werkgevers opgelet: werknemers met een oproepcontract kunnen  aanspraak maken op loon wanneer u ze niet (meer) inroostert

Werkgevers opgelet: werknemers met een oproepcontract kunnen aanspraak maken op loon wanneer u ze niet (meer) inroostert

Mensen die werken op basis van een oproepcontract hebben in beginsel een minder gunstige rechtspositie dan iemand die datzelfde werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De wetgever heeft hun positie een tijd geleden willen verbeteren en heeft daarom wetgeving doorgevoerd die oproepkrachten meer rechten geeft. Zo kan deze oproepkracht in beginsel […] Lees verder
Weigering LinkedInprofiel aan te passen. Ontslag op staande voet én betaling transitievergoeding

Weigering LinkedInprofiel aan te passen. Ontslag op staande voet én betaling transitievergoeding

Weigering LinkedInprofiel aan te passen. Ontslag op staande voet én betaling transitievergoeding Over het onderwerp ontslag op staande voet hebben wij veel blogs geschreven. In deze blog gaan wij dieper op dit onderwerp in en met name op een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, in welke uitspraak de vraag centraal stond of een werknemer […] Lees verder
Intellectueel eigendomsrecht: wanneer schend je het portretrecht?

Intellectueel eigendomsrecht: wanneer schend je het portretrecht?

Op 6 september 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam zich uitgesproken over een bijzondere kwestie. Aan de orde was het volgende. Een zogeheten lookalike van een bekende formule-één-coureur van Nederlandse afkomst, is gebruikt voor een commercial door Picnic. Picnic is een startup die actief is in de online boodschappendienst. De bekende racer was bepaald niet blij […] Lees verder
Controle zakelijk e-mailadres of bedrijfstelefoon werknemer: schending privacy?

Controle zakelijk e-mailadres of bedrijfstelefoon werknemer: schending privacy?

In veel gevallen is het gebruikelijk dat werkgevers aan werknemers communicatiemiddelen ter beschikking stellen, zoals een mobiele telefoon en een e-mailadres al dan niet in combinatie met een laptop. De situatie kan zich voordoen dat een werkgever deze middelen wilt inzien, bijvoorbeeld om te controleren of een werknemer zich onder werktijd niet (al teveel) bezighoudt […] Lees verder
Wet Arbeidsmarkt in balans: gaat de balans ook echt komen?

Wet Arbeidsmarkt in balans: gaat de balans ook echt komen?

De Regering heeft begin april het ontwerp voor de zogenoemde “Wet Arbeidsmarkt in balans” (WAB) openbaar gemaakt. Hiermee zijn de eerst stappen gezet naar een uitwerking van het Regeerakkoord, waarover wij eerder uitgebreid geblogd hebben (Legal8). De minister is van plan dit wetsvoorstel voor de komende zomer naar de Raad van State te sturen en […] Lees verder
AVG: moet ik een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen?

AVG: moet ik een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen?

Op grond van de (nieuwe) privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de AVG) moeten sommige organisaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen/benoemen. Dit staat benoemd in artikel 37 AVG. In deze blog leest u hier meer over. Functionaris Gegevensbescherming (FG) Een FG is een persoon die binnen een organisatie toezicht houdt op de toepassing en […] Lees verder
Ontslag van statutair bestuurder. Recht op een billijke vergoeding?

Ontslag van statutair bestuurder. Recht op een billijke vergoeding?

Een statutair bestuurder (of directeur) heeft een bijzondere rechtspositie binnen de vennootschap: een statutair bestuurder heeft namelijk een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke band met de vennootschap. De statutair bestuurder is met andere woorden een bijzonder soort ‘werknemer’. Dit komt niet alleen bij de benoeming naar voren, maar met name ook als de wegen van de […] Lees verder
Ontslag van zieke werknemer tijdens proeftijd. Werkgevers wees opgelet!

Ontslag van zieke werknemer tijdens proeftijd. Werkgevers wees opgelet!

Ontslag van zieke werknemer tijdens proeftijd. Werkgevers wees opgelet! De proeftijd is een soort kennismakingsperiode (“proefperiode”) waarin de werkgever – maar ook de werknemer – de arbeidsovereenkomst direct mag opzeggen. In een blog van eind 2014 hebben wij geblogd dat dat een werkgever een werknemer in principe mag ontslaan tijdens de proeftijd als deze proeftijd […] Lees verder
Profiteren van andermans wanprestatie: is dit ook onrechtmatig bij het overtreden van een concurrentie- en/of relatiebeding?

Profiteren van andermans wanprestatie: is dit ook onrechtmatig bij het overtreden van een concurrentie- en/of relatiebeding?

Indien een contractspartij zijn contractuele verplichtingen niet conform afspraak nakomt, waardoor de andere contractspartij schade lijdt, dan is de tekortschietende partij in principe gehouden de schade van de wederpartij te vergoeden. Deze contractuele schadevergoedingsplicht wordt ook wel wanprestatie of contractbreuk genoemd. Maar wat als een derde partij, die dus geen contractspartij is, profiteert en aldus […] Lees verder
In de categorie bagateldelicten: werknemer gebruikt gratis bodylotion-tester en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

In de categorie bagateldelicten: werknemer gebruikt gratis bodylotion-tester en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

Werknemers die zich schuldig maken aan ‘kleine’ delicten, kunnen (succesvol) op staande voet ontslagen worden. Kleine delicten zoals het stelen van 50 eurocent uit de kassa op werk of het meenemen van een pennenbak met pennen, staan bekend als ‘bagateldelicten’ (de Van Dale omschrijft het woord bagatel als: kleinigheid). In een uitgebreide blog van afgelopen […] Lees verder
Opvolgend werkgeverschap: de huidige stand van zaken

Opvolgend werkgeverschap: de huidige stand van zaken

In deze blog zullen wij inzoomen op het vrij lastige onderwerp van “opvolgend werkgeverschap”. Enige tijd geleden hebben wij hier al over geblogd, maar inmiddels is er op dit onderwerp een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Hoog tijd voor een juridische update dus. Eerst zullen wij kort beschrijven wat bedoeld wordt met opvolgend werkgeverschap, wat de […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme