Ontslag op staande voet: de recente rechtspraak

Ontslag op staande voet: de recente rechtspraak

Een terugkerend onderwerp in onze blogs is het ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang: er wordt geen opzegtermijn in acht genomen. Ook hoeft er voor een ontslag op staande voet geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of de kantonrechter. Echter, omdat […] Lees verder
Voorlopig oordeel overeenkomstig taalkundige uitleg overeenkomst

Voorlopig oordeel overeenkomstig taalkundige uitleg overeenkomst

In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten (Bb 2020/8) schreef mr. Daniel Burgers een artikel over het geven van een voorlopig oordeel overeenkomstig de taalkundige uitleg van een overeenkomst. U kunt de publicatie lezen via de volgende link: Publicatie mr. Daniel Burgers Lees verder
Blog van Daniel: nummer 1!

Blog van Daniel: nummer 1!

De juridische blog van Daniel Burgers is verkozen tot juridische blog van het jaar 2019 in de categorie Arbeidsrecht! Iedereen bedankt voor het uitbrengen van zijn of haar stem! Lees hier de blog (nogmaals): Blog matiging boete Legal8 Lees verder
Het nieuwe arbeidsrecht per 1 januari 2020 (WAB)

Het nieuwe arbeidsrecht per 1 januari 2020 (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels met betrekking tot arbeidsovereenkomsten en ontslag ingrijpend veranderd. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (of de WAB). Deze nieuwe wet is relevant voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Maar wat is er nu concreet veranderd? Lees deze juridische blog om op de hoogte te […] Lees verder
Het UBO-register en wat het voor jou betekent

Het UBO-register en wat het voor jou betekent

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een UBO ofwel de Ultimate Beneficial Owner. Men verwacht dat ook de Eerste Kamer spoedig zal instemmen zodat het register daadwerkelijk in werking zal treden. In deze blog lees je wat dit register precies inhoudt en wat het voor jouw organisatie betekent. […] Lees verder
UPDATE: kerstborrel, drank en misdragen. Ontslag op staande voet?

UPDATE: kerstborrel, drank en misdragen. Ontslag op staande voet?

Over het onderwerp ontslag op staande voet bloggen wij regelmatig. Een ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang (per direct). Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Echter, omdat het ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen heeft voor een werknemer, heeft de wetgever […] Lees verder
Blog van Daniel genomineerd!

Blog van Daniel genomineerd!

De juridische blog: “matiging boete bij schending concurrentiebeding” van Daniel Burgers is genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019! Wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Wilt u ook een stem uitbrengen op zijn blog? Dat kan via de volgende link (de blog van Daniel staat helemaal onderaan): Hartelijk dank! Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen […] Lees verder
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): hoge en lage WW-premie

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): hoge en lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 (ingangsdatum WAB) wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven: zij betalen dan namelijk een lagere WW-premie. Althans het is de bedoeling van de wetgever om het geven van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken. Hoe zit dit precies? Hoge en lage WW-premie Vanaf […] Lees verder
Privacy op het werk: e-mail van zieke werknemer controleren?

Privacy op het werk: e-mail van zieke werknemer controleren?

In de rubriek ‘privacy op het werk’ gaat het in deze blog over het controleren van de zakelijke e-mailbox van zieke werknemers. Mag een werkgever die e-mailbox controleren? Of verbieden de privacyregels dat? Lees verder! Zakelijke e-mail controleren Veel werknemers maken gebruik van zakelijke e-mailaccounts. Het controleren van dat account door de werkgever is niet […] Lees verder
De ingebrekestelling en de ‘redelijke termijn’

De ingebrekestelling en de ‘redelijke termijn’

Als een contractspartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt, dan geldt in het algemeen contractenrecht de regel dat die contractspartij een tweede kans moet krijgen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Pas daarna kan sprake zijn van verzuim. Die tweede kans wordt geboden door het versturen van een ingebrekestelling. De ingebrekestelling is wettelijk geregeld […] Lees verder
Wijziging ontslagrecht: de cumulatiegrond

Wijziging ontslagrecht: de cumulatiegrond

Zoals wij al eerder geblogd hebben, verandert het arbeidsrecht (wederom) met ingang van 1 januari 2020. Eén van de wijzigingen is de introductie van de zogenoemde cumulatiegrond in het ontslagrecht. Hiermee wordt beoogd om het ontslagrecht te versoepelen. Waar gaat het om? Cumulatiegrond bij ontslag Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans veranderen […] Lees verder
Matiging boete bij schending concurrentiebeding?

Matiging boete bij schending concurrentiebeding?

In een recente zaak die bij de Rechtbank Noord-Holland locatie Zaanstad speelde, ging het met name om de vraag of een werknemer in strijd heeft gehandeld met het concurrentiebeding en of hij moet worden veroordeeld tot betaling van een (relatief) hoge contractuele boete. Tevens wordt ingegaan op het leerstuk van matiging van een boete. In […] Lees verder
De comparitie van partijen

De comparitie van partijen

Nadat de gedaagde partij zijn conclusie van antwoord heeft ingediend, zal de rechter een verschijning van partijen bevelen (een comparitie van antwoord), tenzij de rechter van mening is dat een zaak daarvoor niet geschikt is. Dat laatste komt overigens niet zo vaak voor. De partijen moeten dan, doorgaans een dagdeel, daadwerkelijk naar de rechtbank toe. […] Lees verder
Te warm om te werken?

Te warm om te werken?

In het verleden hebben wij verschillende blogs geschreven over het werken in warm/heet weer. In deze blogs zijn wij onder andere ingegaan op de wettelijke regels hiervoor en op de vraag wanneer het echt te heet is om te werken. Aangezien het al wekenlang warm weer is en het nu echt tropisch heet is geworden […] Lees verder
Het nieuwe arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020

Het nieuwe arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (het nieuwe arbeidsrecht) aangenomen. Deze wet bevat kort gezegd verschillende maatregelen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst (onbepaalde tijd) te nemen. Hiernaast kan deze wet gezien worden als een reparatie van de huidige WWZ: veel ‘gebreken’ […] Lees verder
Vertegenwoordiging en gerechtvaardigd vertrouwen op de Kribbebijter-maatstaf

Vertegenwoordiging en gerechtvaardigd vertrouwen op de Kribbebijter-maatstaf

Een bestuurder is op grond van de wet bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Daarom geeft het volgens de Hoge Raad blijk van een onjuiste rechtsopvatting of is het oordeel onvoldoende gemotiveerd, als het hof heeft geoordeeld dat de bestuurder niet bevoegd was de vennootschap te vertegenwoordigen nu geen sprake was van aan de vennootschap toerekenbare […] Lees verder
Onverwijlde mededeling van ontslag op staande voet: de recente rechtspraak

Onverwijlde mededeling van ontslag op staande voet: de recente rechtspraak

Een ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang: er wordt geen opzegtermijn in acht genomen. Ook hoeft er voor een ontslag op staande voet geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of aan de kantonrechter. Echter, omdat het ontslag op staande voet zeer verstrekkende gevolgen voor […] Lees verder
Ontslag op staande voet na grove belediging van werkgever?

Ontslag op staande voet na grove belediging van werkgever?

Zoals wij eerder hebben geblogd, is een ontslag op staande voet in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Ook hoeft er voor een ontslag op staande voet geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of de kantonrechter. Echter, omdat het […] Lees verder
Slapend dienstverband nog mogelijk? De Hoge Raad is aan zet.

Slapend dienstverband nog mogelijk? De Hoge Raad is aan zet.

Inmiddels ruim drie jaar geleden, hebben wij uitgebreid geblogd over het onderwerp “slapende dienstverbanden”. Bij een slapend dienstverband houdt de werkgever de werknemer na twee jaar ziekte in dienst om op die manier geen (hoge) transitievergoeding te hoeven betalen. Na twee jaar vervalt de loondoorbetalingsverplichting en heeft de werkgever geen kosten meer betreffende deze zieke […] Lees verder
Werknemers laten testen op alcohol of drugs? Dat mag slechts bij wettelijke regeling

Werknemers laten testen op alcohol of drugs? Dat mag slechts bij wettelijke regeling

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs haar visie gepubliceerd over het testen van werknemers op alcohol, drugs of geneesmiddelen. De AP stelt dat werknemers tijdens werktijd alleen op het gebruik van op alcohol, drugs of geneesmiddelen getest mogen worden als daar specifieke wetgeving voor is. Voert een werkgever een dergelijk test uit zonder dat daar […] Lees verder
Hoger beroep in rechtszaak Miljoenenjacht: hoe loopt het af voor de deelnemer die ‘per ongeluk’ op de rode knop drukte?

Hoger beroep in rechtszaak Miljoenenjacht: hoe loopt het af voor de deelnemer die ‘per ongeluk’ op de rode knop drukte?

Het is inmiddels een aantal jaar geleden, maar veel mensen kunnen het zich nog goed herinneren. In 2013 drukte een deelnemer van het televisieprogramma Miljoenenjacht tijdens het spel op de ‘rode knop’ en accepteerde daarmee een bod van de bank van € 125.000,-, terwijl hij er op dat moment toch aardig goed voor stond om […] Lees verder
Reorganisatie: wanneer is sprake van uitwisselbare functies?

Reorganisatie: wanneer is sprake van uitwisselbare functies?

Wij hebben vaker geblogd over het onderwerp reorganisaties. Zo hebben wij op 13 juni 2017 een uitgebreide blog gepubliceerd over het reorganiseren bij meerdere bedrijfsvestigingen (‘hoe’ wordt het begrip bedrijfsvestiging uitgelegd?) en op 23 september 2016 over het zogenoemde afspiegelingsbeginsel (met name wanneer men kan afwijken van dit afspiegelingsbeginsel). Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet […] Lees verder
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst: de “e-grond” (verwijtbaar handelen of nalaten) en de huidige stand van zaken

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst: de “e-grond” (verwijtbaar handelen of nalaten) en de huidige stand van zaken

Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), inmiddels een aantal jaar in werking, is een gesloten stelsel van ontslaggronden geïntroduceerd. In deze blog zoomen wij in op de zogenoemde “e-grond” voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarmee wordt bedoeld “verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer”. De e-grond is één van de acht limitatieve wettelijke ontslaggronden […] Lees verder
Arbeidsrecht: geen uitbreiding proeftijd?

Arbeidsrecht: geen uitbreiding proeftijd?

Proeftijd Begin april 2018 heeft de regering het ontwerp voor de zogenoemde “Wet Arbeidsmarkt in Balans” (WAB) openbaar gemaakt. Het doel van de WAB is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen en daarmee dus een balans vinden tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten. De vraag is natuurlijk of […] Lees verder
Loonstop of loonopschorting: maakt het verschil? Ja, zeker!

Loonstop of loonopschorting: maakt het verschil? Ja, zeker!

Loonstop of loonopschorting: maakt het verschil? Ja, zeker! In de praktijk blijkt dat werkgevers de arbeidsrechtelijke begrippen loonstop en loonopschorting nog wel eens door elkaar halen. Dat een dergelijke vergissing voor werkgevers tot vervelende gevolgen kan leiden, zal blijken uit deze blog over loon stopzetten en loon opschorten. Loonstop of loonopschorting: maakt het verschil? Ja, […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme