Disclaimer

Via deze Legal8-kennisbank website wordt algemene informatie verstrekt over juridische en daarmee samenhangende onderwerpen. Met deze informatie is uitdrukkelijk niet beoogd om juridisch advies te verstrekken voor concrete situaties, van welke aard dan ook. Ondanks dat de betreffende informatie door ons met zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen wij voor de juistheid en volledigheid daarvan niet instaan. Legal8 aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie. De informatie is alleen ter informatie voor de bezoekers van deze website opgenomen. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende informatie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Legal8.

Legal8