Autoriteit Persoonsgegevens controleert bedrijven op verwerkersovereenkomsten

Autoriteit Persoonsgegevens controleert bedrijven op verwerkersovereenkomsten

Autoriteit Persoonsgegevens controleert bedrijven op verwerkersovereenkomsten Zoals u inmiddels bekend is, is met ingang van 25 mei 2018 de AVG (de Europese Privacywet) van kracht gegaan. Hier hebben wij meerdere blogs aan besteed. In deze blog gaan wij in op een specifiek onderdeel van de AVG waar veel ondernemingen in de praktijk mee worstelen: de […] Lees verder
Nieuwe publicatie: over bewijsbeslag, bedrijfsgeheimen en voldoende aannemelijkheid in civiele zaken

Nieuwe publicatie: over bewijsbeslag, bedrijfsgeheimen en voldoende aannemelijkheid in civiele zaken

In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten schreef mr. Daniel Burgers een artikel over bewijsbeslag in civiele zaken, U kunt de publicatie via de volgende link doorlezen: Kluwer Navigator Legal8 Bedrijfsjuristen en advocaten 08-01-2019 Lees verder
Privacy, AVG en het versturen van nieuwsbrieven

Privacy, AVG en het versturen van nieuwsbrieven

Zoals u inmiddels – vermoedelijk – bekend is, is met ingang van 25 mei 2018 de AVG (de Europese Privacywet) van kracht gegaan. Hier hebben wij meerdere blogs aan besteed. In deze blog gaan wij in op een specifiek onderdeel van de AVG waar veel ondernemingen mee te maken hebben: het versturen van nieuwbrieven en […] Lees verder
Meest gelezen blogs van 2018

Meest gelezen blogs van 2018

Hieronder kunt u de meest gelezen blogs van het afgelopen jaar nog eens doorlezen. Veel leesplezier toegewenst en doe er uw voordeel mee! De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In deze blog van 11 januari 2018 zijn wij ingegaan op het intreden van de AVG: de nieuwe Europese privacywet. De bescherming die door de AVG wordt […] Lees verder
Werkgevers opgelet: vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd!

Werkgevers opgelet: vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd!

Werkgevers opgelet: vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd! Veel werkgevers kennen het wel: een zogenoemde tijd-voor-tijd-regeling. Hierbij wordt meerwerk (extra uren boven het contractueel overeengekomen aantal uren, ofwel overwerk) gecompenseerd met betaalde vrije tijd. De WML (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, artikel 13a lid 2) wijzigt op 1 januari 2019 zodanig dat werkgevers per deze […] Lees verder
Incasso en beslagleggen: conservatoir beslag

Incasso en beslagleggen: conservatoir beslag

  Als schuldeiser kunt u betaling afdwingen via de rechter. Het is de meesten bekend dat het voeren van een gerechtelijke procedure best wat tijd in beslag kan en (doorgaans ook zal) nemen. In sommige situaties kan het gewenst zijn om conservatoir beslag te leggen op bezittingen van uw schuldenaar. In deze blog zullen wij […] Lees verder
Waardevermindering van aandelen en schadevergoeding: afgeleide schade. Hoe zit dit juridisch?

Waardevermindering van aandelen en schadevergoeding: afgeleide schade. Hoe zit dit juridisch?

Het juridische onderwerp van afgeleide schade gaat in de kern om de vraag of aandeelhouders van ondernemingen schadevergoeding kunnen vorderen van een derde die door een wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) of een onrechtmatige daad schade heeft toegebracht aan die onderneming, waardoor de aandelen in waarde zijn gedaald. Waardevermindering van aandelen is financieel gezien natuurlijk een vervelende […] Lees verder
Arbeidsrecht: alles over de vaststellingsovereenkomst (update)

Arbeidsrecht: alles over de vaststellingsovereenkomst (update)

Een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst (ook wel: VSO) is een schriftelijke overeenkomst waarin een werkgever en een werknemer in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst dient opgenomen te worden onder welke voorwaarden deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt. In een blog van medio 2016 zijn wij hier ook op […] Lees verder
Werkgevers opgelet: werken op zondag verplicht of niet?

Werkgevers opgelet: werken op zondag verplicht of niet?

Waar vroeger het verrichten van arbeid in het bedrijfsleven nagenoeg alleen op doordeweekse dagen plaatsvond, draait de economie in steeds meer sectoren 24 uur per dag en 7 dagen per week. Ondanks dat het werken op zaterdag al (tientallen) jaren maatschappelijk wordt geaccepteerd, is het werken op zondag vaak (nog) een discussiepunt, zowel op bedrijfs- […] Lees verder
Arbeidsrecht: de voordelen van een no-riskpolis (looncompensatie bij ziekte)

Arbeidsrecht: de voordelen van een no-riskpolis (looncompensatie bij ziekte)

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om het loon bij ziekte gedurende 104 weken door te betalen (althans ten minste 70% daarvan). Dat is nogal wat. In onze blog van 14 februari 2017  kunt u lezen dat de regelgeving in Nederland hiermee behoorlijk afwijkt van andere Europese landen. Een zieke werknemer kan een werkgever dus behoorlijk […] Lees verder
Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement (update)

Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement (update)

Wij kunnen het belang van een goed bedrijfsreglement niet vaak genoeg onder de aandacht brengen. Daarom schrijven wij nu opnieuw een blog over dit onderwerp in relatie tot ontslag op staande voet. In meerdere blogs hebben wij geschreven dat een goed bedrijfsreglement (heel) erg belangrijk is voor werkgevers, met name in situaties zoals een ontslag […] Lees verder
AVG: de meldplicht datalekken

AVG: de meldplicht datalekken

AVG: de meldplicht datalekken Zoals wij in meerdere blogs hebben vermeld, geldt sinds 2016 in Nederlands een wettelijke meldplicht bij datalekken. Onder de AVG (de nieuwe privacywet per eind mei jl.) is deze meldplicht bij datalekken blijven bestaan. Dit onderwerp is dus nog steeds actueel. In deze blog geven wij u een update over dit […] Lees verder
Werkgeversaansprakelijkheid voor woon-werkverkeer

Werkgeversaansprakelijkheid voor woon-werkverkeer

Werkgeversaansprakelijkheid voor woon-werkverkeer Veel werkgevers weten dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ongevallen die zich hebben voorgedaan op de werkplek. Wat werkgevers vaak niet weten is dat zij ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ongevallen die zich voordoen buiten de reguliere werktijd en/of buiten de werkplek. Bijvoorbeeld tijdens woon-werkverkeer van werknemers, bedrijfsfeestjes en zakenreizen. […] Lees verder
Hoge Raad: gedeeltelijke transitievergoeding bij minder werken

Hoge Raad: gedeeltelijke transitievergoeding bij minder werken

Hoge Raad: gedeeltelijke transitievergoeding bij minder werken Op 14 september jl. heeft de Hoge Raad een voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan door te oordelen dat een werknemer van wie het aantal arbeidsuren substantieel en structureel wordt verminderd, recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Gaat een werknemer dus minder werken, dan kan hij – onder […] Lees verder
Publicatie: over borgtochtovereenkomsten en ontbinding

Publicatie: over borgtochtovereenkomsten en ontbinding

In Bedrijfsjuridische Berichten, augustus 2018, nr. 25, schreef Daniel Burgers het artikel ‘over borgtochtovereenkomsten en ontbinding‘. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad ingaat op het onderwerp borgtochtovereenkomsten en specifiek met betrekking tot de vraag of deze overeenkomst ontbonden kan […] Lees verder
Het wettelijk garantiestelsel in een notendop

Het wettelijk garantiestelsel in een notendop

Het wettelijk garantiestelsel Iedereen heeft er wel eens mee te maken: garantie bij de aankoop van een product. Zowel in het zakelijke verkeer als bij consumenten worden dagelijks vele koopovereenkomsten gesloten. De Nederlandse wet geeft een gedegen waarborging voor de belangen van de koper. In de praktijk blijkt echter vaak dat men niet goed op […] Lees verder
Publicatie weekblad fiscaal recht. Civiele aansprakelijkheidsprocedures voor belastingen: de recente ontwikkelingen

Publicatie weekblad fiscaal recht. Civiele aansprakelijkheidsprocedures voor belastingen: de recente ontwikkelingen

Publicatie weekblad fiscaal recht In het Weekblad fiscaal recht schreef mr. Daniel Burgers een publicatie samen met mr. V.A. Burgers over civiele aansprakelijkheidsprocedures voor belastingen. In deze publicatie van 20 augustus 2018 wordt nader ingegaan op de rol van financiële adviseurs (met name met betrekking tot belastingadvies) en de belangen waarmee zij rekening moeten houden. […] Lees verder
Arbeidsrecht. Over de strijd tussen twee zienswijzen: een verworven recht (werknemer) of een vrijblijvend extraatje (werkgever)?

Arbeidsrecht. Over de strijd tussen twee zienswijzen: een verworven recht (werknemer) of een vrijblijvend extraatje (werkgever)?

Veel werkgevers zullen zich bekend voelen met de bovengenoemde vraag. Werkgevers verstrekken hun personeel vaak ‘extraatjes’ die niet uit de arbeidsovereenkomst volgen zoals een (jaarlijkse) bonus, een extra vrije dag bij een verhuizing of verjaardag of een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld een telefoon- of fitnessabonnement. In de praktijk zien werkgevers dergelijke vergoedingen regelmatig als vrijblijvende […] Lees verder
AVG: ondernemingen dienen rekening te houden met het inzagerecht

AVG: ondernemingen dienen rekening te houden met het inzagerecht

AVG: ondernemingen dienen rekening te houden met het inzagerecht Het zal inmiddels niemand meer ontgaan zijn: per 25 mei jl. is de AVG van kracht gegaan (de nieuwe Europese privacywetgeving). Onderdeel van de AVG is dat mensen organisaties mogen verzoeken of deze organisatie persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Mensen hebben het […] Lees verder
Arbeidsrecht: de internationale werknemer en de rechtskeuze

Arbeidsrecht: de internationale werknemer en de rechtskeuze

Veel Nederlandse werkgevers hebben alleen werknemers in dienst die binnen de landsgrenzen werken. Het zal u dan ook niet verbazen dat in die situaties het Nederlandse Recht van toepassing is. Dit kan anders zijn als u als werkgever te maken heeft met een werknemer die ook buiten de landsgrenzen arbeid verricht. Dan is de vraag […] Lees verder
Fout na paar weken gewerkt te hebben: ontslag op staande voet?

Fout na paar weken gewerkt te hebben: ontslag op staande voet?

In het verleden hebben wij al meerdere keren geblogd over het onderwerp ontslag op staande voet. Onlangs verscheen er een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag met het ontslag op staande voet als hoofdonderwerp, maar dan in een aparte variant: namelijk het ontslag op staande voet vanwege een beginnersfout. Het ontslag op staande voet werd […] Lees verder
Bewindvoerder aansprakelijk voor schade? Een bespreking van het arrest: ECLI:GHARL:2018:5791

Bewindvoerder aansprakelijk voor schade? Een bespreking van het arrest: ECLI:GHARL:2018:5791

In deze blog zullen wij een recent en relevant arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden toelichten. Het gaat in dit arrest om de aansprakelijkheid van een bewindvoerder. Mocht u hier vragen over hebben, dan vernemen wij deze vragen natuurlijk graag. Aansprakelijkheid bewindvoerder Zoals wij eerder geblogd hebben, is een bewindvoerder op grond van de wet (artikel […] Lees verder
Te warm om te werken?

Te warm om te werken?

In het verleden hebben wij verschillende blogs geschreven over het werken in warm/heet weer. In deze blogs zijn wij onder andere ingegaan op de wettelijke regels hiervoor en op de vraag wanneer het echt te heet is om te werken. Aangezien het al wekenlang warm weer is en het nu echt tropisch heet is geworden, […] Lees verder
Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat?

Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat?

Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat? Steeds meer jongeren die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt willen een onderneming starten. Door onder meer opkomende technologische ontwikkelingen ligt dit voor hen steeds vaker binnen handbereik. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een zogenaamd Youtube-kanaal of een carrière in […] Lees verder
Ondernemers opgelet: AVG en klachten

Ondernemers opgelet: AVG en klachten

Zoals bij de meesten inmiddels bekend zal zijn, is op 25 mei jl. de AVG van kracht gegaan. Kort gezegd zijn hiermee de privacyrechten van mensen versterkt en kan iedereen een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Inmiddels is dit ook al een behoorlijk aantal keren gebeurd. In deze blog volgt een update over […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme